رده‌ها نوشتار

راهکاری برای پرسمان برگزینش برای سامانه‌های S2 و S4 لوئیس

(1941)
همچنین شناخته شده با: راه‌حلی برای مسئله‌ی تصمیم برای نظام‌های S2 و S4 لوئیس
برابر انگلیک (انگلیسی): A Solution of the Decision Problem for the Lewis systems S2 and S4, with an Application to Topology

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
J. C. C. McKinsey
مک کینزی
(1908 – 1953)