رده‌ها نبیگ

درآمدی به گویایی ناآموزگاهی

(2008)
همچنین شناخته شده با: درآمدی به منطق ناکلاسیک
برابر انگلیک (انگلیسی): An Introduction to Non-Classical Logic

دست‌اندرکاران:

گسترش‌ها
Graham Priest
گراهام پریست
(1948 – present)

ترازبانش‌ها درآمدی به گویایی ناکلاسیک